donkerbroek1832thumbAl vele jaren ben ik bezig met het onderzoek naar de families waarvan ik deel uit maak, niet alleen van mijzelf maar ook die van mijn vrouw en andere familieleden de daar belangstelling voor hebben. Hieronder wordt kort weergegeven om welke families het gaat.

De familie Oosterhof, waarvan de oorsprong ligt in Donkerbroek in Friesland. Als je op het kaartje klikt krijg je een indruk van hoe het er uitzag in die tijd. Zij waaieren uit, naar aanvankelijk Leeuwarden, Diever, Smilde en veel later naar Texel. Cornelis Roelofs en Antien Abels zijn de oudst bekende voorouders. Zij trouwen in 1686 in Donkerbroek in Friesland, Oosterwolde maakte in die tijd kerkelijk gezien deel uit van een groep van plaatsen Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha.

parenteelcornelisroelofsthumbIk heb een parenteel toegevoegd van de eerst bekende Oosterhoffen. Drie generaties. Cornelis Roelofs is timmerman. Van de derde generatie gaat vanuit Donkerbroek Roelof Cornelis naar Leeuwarden. Wij weten dat hij daar een verzoek doet aan het gemeentebestuur van Leeuwarden om een school te mogen openen. Onderwijzer dus.

 

caerthe van vrieslandthumbCornelis Roelof en zijn vrouw Antien Abels trouwen in 1686. We kennen deze eeuw, de 17e eeuw als de Gouden Eeuw. Bekende hoogtepunten uit die tijd is de geschiedenis van de Vernigde Oostindische Compagie. Ook vonden er in die eeuw de drie Engelse oorlogen plaats. De kaart rechts geeft een indruk van hoe Friesland er in die tijd uit zag.

 

BTB Oosterwolde huwelijk Cornelis Roelofs en Antien AbelsthumbHet huwelijk van Cornelis Roelof en Antien Abels in 1686. Het is maar een heel klein stukje tekst, echter het geeft aan in welk jaar ze trouwen en waar ze vandaan komen. Donkerbroek Friesland dus.