Ergens in de periode dat Cornelis Roelofs in Leeuwarden verblijft doet hij een verzoek om een publieke school te mogen openen. Het verzoek staat hieronder. Is het te lezen? Voor alle duidelijkheid, dit stuk is het antwoord van het bestuur van Leeuwarden op het verzoek van Cornelis Roelofs. Het oorspronkelijke stuk van Cornelis Roelofs  is nooit gevonden. Waarschijnlijk bestaat het niet meer.

request van Cornelis Roelofsthumb

 

 

Op ingediend Request van Cornelis Roels van Donkerbroek ledemaat van de Gereformeerde Gemeente, verzoekende versoekende publicque Schole te mogen houden op ’t vliet alhier, heeft de Edele.Raad  gehoord het rapport  van des van de Heeren Politie, meester Politiemeester en……. Bus ……Burgemeester DHr Dr. J. Wesselius, schepenen L: Le Maire en A: Couperis Couperus sig op Des geques des gerequireerdes des omstandigheden gaan fermeent  geïnformeert hebbende aan Den den supplant suppliant geaccordeert gelijk aan Cornelis Roels geaccordeert word bij dezen om alhier publicque schole  te mogen houden  en de Jonge Jeugd in lesen, schrijven, Psalmsingen en Rekenen te onderwijsen, voorts alles waar  te nemen wat tot de functie van een goeden ordentelijk schoolmeester behoort; des dat de Supplant het Burgerregt  van deze Stad behorens bevorens kome te gewinnen