Onderzoek eendenkooi Breede!

locatie kooithumbAl jarenlang was ik op zoek naar de preciese locatie van de eendenkooi bij Breede provincie Groningen waarvan we aannemen dat dat de oorsprong van de familienaam van der Kooi is. Dat die familienaam ontstaan is op die eendenkooi is gebaseerd op het feit dat bij de eerste twee kinderen van Douwe Jannes en Lijsabeth Claessen deze eendenkooi wordt genoemd.

Ook is bekend dat op een later tijdstip Lijsabeth de kooi verkoop. Een eerste doorbraak naar het zoeken van deze eendenkooi van de kaart van Pieter Geerdts die in 1683 een kaart  maakt van het gebied rond Baflo, Rasquert en Breede. De eendenkooi wordt daarop aangegeven.

Historische kring Baflo

De tweede doorbraak was het overleg met de historische kring Baflo. Zij stelden op basis van die kaart en aantekeningen in een aantal akten vast waar de kooi precies heeft gelegen. Mooi nietwaar!! Meer gedetailleerd over Jannes Douwes en Lijsabeth Claessen elders op mijn website.