donkerbroekthumbDe eerst bekende Oosterhoffen komen uit Donkerbroek in Friesland. In het trouwregister van de Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha 1683-1810 wordt in 1686 het huwelijk vermeld van Roelof Cornelis en Antje Abels. Precies staat er "Den 7 februari te Oosterwolde getrout Cornelis Roelofs en Antien Abels, beiden van Donkerbroek." Zijn beroep is timmerman. Van zijn vrouw Antje weten we veel meer dan van hem. Zij met haar broer Jan Aebeles en haar zus Aeffien zijn de weeskinderen van wijlen Aebele Tjabbes en Egbertien Lenses. Zij hebben als weeskinderen aanzienlijke bezittingen in Donkerbroek. Er redelijk precies bekend waar zij in donkerbroek woonden. Op het plaatje links wordt de situatie van Donkerbroek in 1832 weergegeven.

donkerbroek1832thumb