Texel


texeleerste eeuwthumbTexel is een eiland maar is dat niet altijd geweest. Ik ben geen historicus maar kan wel wat onderzoek doen in de archieven en dat geeft daar wel duidelijkheid over. Op het kaartje is het huidige Texel ingetekend. Deze situatie is zo rond het begin van de jaartelling en de Romeinse tijd. Te zien is dat er ten noordwesten van het eiland nog grote gebieden zijn die dan nog land zijn. Wie zich daarin wil verdiepen raad ik aan het boek Henk Schoorl, de Convexe kustboog te lezen. In het boek wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn om dat land terug te winnen door de waterstroom in de Noordzee meer naar het westen af te buigen waardoor er natuurlijke landaanwinning zal plaats vinden. Hetzelfde denk ik dan wat er bij de vuurtoren plaats vindt.

texel1000thumbtexelcirca 1350thumbdijkinpoderingwalenburgthumbOp het twee plaatjes is de situatie te zien rond 1000 en 1350. Texel is rond 1000 nog met het vaste land verbonden. Langs de Noord-Hollandse kust zijn plaatsen te vinden die eindigen op "oog" Dat is te herleiden naar een opening in de kustlijn waar het zeewater een vaste verbinding mee had. Rond 1500 werd de polder Walenburg voor het eerst ingepolderd. Daarvoor werd een dijk aangelegd meer zuidelijk dan de huidige Ruigedijk die hier als streepjeslijn is aangegeven te zien op het plaatje rechts. Deze eerste dijk heeft het niet lang volgehouden. Rechts onder, heel klein is het kerkje van De Waal aangegeven. De dijken die tot dan toe de zeewering vormden zijn er voor een groot gedeelte nog steeds. Als je van de Waal de polder inrijdt is de oude zeedijk nog steeds herkenbaar.

texelgescheideneierlandthumbDe Ruigedijk werd rond 1600 aangelegd. Ten noord westen van de toen aangelegde dijk was een eiland aanwezig, niet verbonden met het gedeelte waar we het nu over hebben. De naam: Eierland. Ik weet nog dat ik als kind van ons huis naar Padang liep en mij afvroeg hoe toch die schelpen in het omgeploegde land terecht kwamen. Ik ben er achter gekomen. Een en ander verklaart ook de aanwezige duinen langs de Koogerweg. Deze duinen vormden vroeger de zeewering. Deze duinen houden zo ongeveer bij het huis waar Wim nu woont op en daar is de Ruigedijk op aangesloten. Rond 1350 is Texel een eiland geworden. Door de stormvloeden van de 12e en de 13e eeuw wordt vooral in Friesland landverlies geleden. Was tot circa 1000 het Almere nog een binnzee, wel behoorlijk van omvang, na 1300 wordt het hele gebied dat wij nu kennen als Ijsselmeer en Waddenzee overspoelt tijdens die stormvloeden. In die periode krijgt het Marsdiep ook een vaste verbinding met het Almere en het Vlie. (Waddenzee) Als die verbinding er eenmaal is neemt de betekenis daarvan ook snel toe door de getijdenwerking. Begin 1300 wordt het Marsdiep in een oorkonde uit Stavoren nog een haven genoemd. In die periode begint met noodgedwongen ook met het aanleggen van dijken bij de Friese kust. De grote zandgebieden ten zuidwesten van Texel worden de Noorder en Zuiderhaaks genoemd. (niet het zandgebied westelijk van Den Helder)

 

 

 

 


© 2021 Jan Oosterhof

Please publish modules in offcanvas position.