Douwe Jannes en Lijsabeth Claessen


 Lijsabeth Claessen

OverlijdenlijsabethclasenthumbVaak komt als eerste de man aan bod, misschien eens goed om met de vrouwelijke kant te beginnen. We zien hier dat Lijsabeth Claessen in het armenhuis in 1808 in Breede overleed. Zij werd gedoopt in de Kerkelijke gemeente Baflo en Rasquert op 6 november 1729. Zij trouwt op 30 maart 1750 met Douwe Jannes. Zij krijgen tien kinderen.

Douwe Jannes

Doop Douwe JannesthumbDouwe Jannes wordt op 15 december 1720 gedoopt als zoon van Jannes Meertens en Martje Douwes. Hij wordt tweemaal vermeld, eenmaal in het doopboek van Tinallinge en eenmaal in het doopboek van Baflo. Dit vanwege dat er op dat moment geen predikant was in Tinallinge.

 

De Breedtster Kooje

Verkoop eigendomthumb tekstDouwe Jannes en Lijsabeth wonen op de Breedster Kooje. Bij de doop van hun eerste kind Martijn (een dochter) 1751 wordt al vermeld "op de Breedster kooje", dat is ook bij hun tweede kind  het geval. Lijsabeth woont daar nog tot 1782. Zij is dan weduwe en verkoopt haar eigendom waaronder de kooje hetgeen blijkt uit de akte hier linksboven, Er is voor het eerst sprake van de kooje in 1711, opgesteld door Johannes Conradi, pastor te Den Andel. De orginele akte kan worden geopen door op het plaatje links te klikken. Hiernaast wordt de teksten van de diverse aktes weergegeven:

Een juk is de grootte van een stuk land dat in een dag door een span ossen kon worden omgeploegd, ongeveer een halve hectare.

locatie kooithumbWaar was die eendenkooi dan wel. Dank zij de goede samenwerking met de Historische kring Baflo en een tekening gemaakt door Pieter Geerts in 1683, is uiteindelijk de locatie van de kooi vastgesteld. Links op het plaatje klikken en hij komt tevoorschijn.

 

De kaart van Pieter Geerdts

Deze kaart geeft de situatie van het landschap in noord Groningen weer in 1683. Het maken van zo'n kaart moet niet worden onderschat. Het vergt kennis van het maken van kaarten en men moet in staat zijn een en ander geografisch in de juiste verhoudingen weer te geven. Dat kon zeker niet iedereen!!! Op de kaart staat de kooi rechtsonder weergegeven. Hier niet zo goed zichtbaar. De kaart is ook als uitsnede op het internet te verkrijgen. 0817 01496 2 0001breedster kooi


© 2021 Jan Oosterhof

Please publish modules in offcanvas position.