Mijn moeder was een "van der Kooi" en kwam uit Feerwerd in Groningen. Haar vader heette Jan van der Kooi en haar moeder Trijntje Wever. Beide families wonen al eeuwen in dat deel van de provincie. Onlangs werd bekend waar de eendenkooi heeft gelegen waar de familienaam afkomstig van is. Zie elders op deze site. Het is interessant om te zien hoe verschillend zo'n familiegeschiedenis zich door de eeuwen heen ontwikkelt. Daar waar aan mijn vaders kant, de Oosterhoffen er toch sprake was van "verkassen" van de ene plaats naar de andere plaats speelt dat bij deze familie helemaal niet.

Oude kaart groningen bedijkingenthumbHet bijzondere, althans voor iemand die het niet gewoon is, is dat Feerwerd op een wierde ligt. Een wierde is een verhoging in het landschap bedoeld om bij hoog water in de oude tijden veilig te zijn. En het huisje van mijn opa en oma lag aan de rand van de wierde. Aan de zijkant van het huisje kon je omlaag en stond je een heel stuk  lager. Geen idee hoeveel lager dat was, toch wel een vijf a zes meter zou ik zo zeggen. Groningen kent natuurlijk een geschiedenis van overstromingen. Het plaatje van hiernaast is omstreeks 1200-1400. Goed te zien is dat er aanvankelijk helemaal geen sprake was van een zeedijk, maar van gebieden die beschermd werden tegen het water.

Als we het hier hebben over d familie van der Kooi, hebben we het over Jan van der Kooi, geboren in 1878, hij kwam uit Feerwerd. Zijn oudst bekende voorvader is Jannes Meertens, vooral gewoond hebbende in Tinallinge. Zijn vrouw Trijntje Wever kwam uit Oldehove. Voor zover mij bekend heeft deze familie altijd in Oldehove gewoond. Oudst bekende voorouder zijn Jan Jans en Grietje Geerts. Zij trouwen in 1779 in Olde hove.

Als het om de kerk in Feerwerd gaat, dan moet je daar niet te gering over denken. Het is een zeer oude kerk, zoals mag blijken uit onderstaande afbeelding. Als we het hebben over de eerste helft van de 13e eeuw hebben we het wel over de periode 1200 tot 1250. Dat kan niet iedere kerk in Nederland zeggen.

bord kerk feerwerd

2020 10 28 0001

 

omamientjema

 

Toen woonden wij in het huis van Madura waar opa werkte oma kees en mientje

2020 10 28 0005

dat kleine jongetje kon jij wel eens zijn jan

 

Tot op  heden ontbrak er aan mijn website iets van de familie Veerman, afkomstig uit Huizen, de achternaam van mijn schoondochter. Dit is een eerste aanzet daartoe. Weergegeven zijn de oudst bekende personen van de familie Veerman uit Huizen. Gaat best wel een eindje terug. Ebbe Lambertsz wordt in 1752 in Huizen geboren. De familie is zeer consequent in het hernoemen. De naam Lambert komt tot op heden nog regelmatig terug in de jongste telgen van de familie. Het is lastig zoeken in Nood-Holland, maar dat komt misschien omdat ik daar niet zoveel ervariing heb maar er is een website met Noord-Hollandse huwelijken. Daar staan ook gegevens van Huizen op en daar komt deze familie oorspronkelijk vandaan!

parenteel Ebbe Lambertsz

Onderzoek eendenkooi Breede!

locatie kooithumbAl jarenlang was ik op zoek naar de preciese locatie van de eendenkooi bij Breede provincie Groningen waarvan we aannemen dat dat de oorsprong van de familienaam van der Kooi is. Dat die familienaam ontstaan is op die eendenkooi is gebaseerd op het feit dat bij de eerste twee kinderen van Douwe Jannes en Lijsabeth Claessen deze eendenkooi wordt genoemd.

Ook is bekend dat op een later tijdstip Lijsabeth de kooi verkoop. Een eerste doorbraak naar het zoeken van deze eendenkooi van de kaart van Pieter Geerdts die in 1683 een kaart  maakt van het gebied rond Baflo, Rasquert en Breede. De eendenkooi wordt daarop aangegeven.

Historische kring Baflo

De tweede doorbraak was het overleg met de historische kring Baflo. Zij stelden op basis van die kaart en aantekeningen in een aantal akten vast waar de kooi precies heeft gelegen. Mooi nietwaar!! Meer gedetailleerd over Jannes Douwes en Lijsabeth Claessen elders op mijn website.

Arbeidsdienst Kamp NunspeetZoals ik al eerder had gemeld houd ik mij op dit moment vooral bezig met het zoeken naar de geschiedenis van mijn vader in relatie tot de Arbeidsdienst. Bekend is dat hij in Nunspeet, wat een toeval nietwaar, in de Arbeidsdienst heeft gezeten. Ik ga daarvoor naar het NIOD in Amsterdam. Echter ik kwam erachter dat voor het nagaan wanneer hij daaraan heeft deelgenomen niet de juiste plaats is. Ik moet daarvoor naar het Nationaal Archief in Den Haag. Nog verder weg. Ik kwam echter wel een foto tegen van hoe het daar toeging, dat wil zeggen een momentopname maar, ik vond het toch leuk om het te laten zien.

 

Arend Jansen Wessels 1743 thumbIn het archief van de gemeente Nunspeet bevindt zich ook het archief van de Hervormde Kerk, toen nog de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. In die archieven bevindt zich een akte uit 1743 waaruit blijkt dat Arend Jansen Wessels zich rond dat jaar in Nunspeet heeft gevestigd. Hij is de stamvader van de Westhuisen in Nunspeet. Er lijkt heel veel overeenkomst te zijn met nu, hij of eigenlijk zijn vader moet beloven en ook vastleggen dus dat mocht hij in armoede vervallen, zijn vader daarvoor de kosten zou moeten dragen. Hij komt naar Nunspeet, waarschijnlijk omdat hij wil trouwen en wel met Evertje Aalts uit de Schulp. Uit deze kerkelijke akte blijkt dat hij afkomstig is van Delden. De precieze tekst luidt: Den 2 febr. Arend Jansen Wessels j.m. van Delden wonende in Nunspeet en Evertje Aalts j.d. gebooren en wonende in Nunspeet.

Het vergaat het gezin in Nunspeet niet goed. In 1759 overlijden rond de jaarwisseling vijf kinderen in maar een paar dagen tijd. In juli van dat jaar overlijdt er ook al een van de tweeling. Kortom een drama. Ongetwijfeld vanwege de kosten worden er meerdere kinderen in een kist begraven. Alle kinderen worden op 2 januari tegelijkertijd begraven. Aarend Jansen Wessels overlijdt in 1785 en zijn vrouw Evertje Aalts in 1784. Helaas is nog niet helder geworden waaraan de kinderen zijn overleden.