Arend Jansen Wessels 1743thumbDe oudst bekende Westhuis in Nunspeet is Arend Jansen Wessels. Van hem is bekend dat in 1743 er een aanvraag wordt gedaan om hier in Nunspeet te mogen gaan wonen. Dat mag van de Diaconie maar zijn vader moet wel garant voor hem staan voor het geval hij in armoede zou vervallen. Zijn ouders (vader) wonen in Delden. De dagtekening van het document is 9 februari 1743. De getoonde afbeelding is de laatste van in totaal drie pagina's.

De vraag die wellicht rijst is waarom er door de Diaconie toestemming werd gegeven. In die tijd was er niet of nauwelijks een burgerlijke overheid. Kerken beslisten in die tijd over vrijwel alle zaken en zeker als het ging om het verstrekken van middelen om in het levensonderhoud te voorzien in het geval de mensen dat zelf niet meer konden. Het orginele document is te vinden in het archief van de gemeente Nunspeet.

Huwelijk Arend Jansen Wessels

Aan de  linkerzijde ziet u de intekening van het huwelijk van Aarend Jansen Wessels met Evertje Aalts geboren en wonende in Nunspeet. Het huwelijk vond plaats op 2 februari 1743. Er zijn elf kinderen van het gezin bekend. Tijdens de jaarwisseling van 1758 naar 1759 doet zich een drama voor in dit gezin wanneer zes kinderen binnen een paar dagen tijd overlijden. Er is op dit moment niet bekend waardoor.