Huwelijksakte Jannes Meertens en Martjen DouwesthumbOp 27 november 1718 trouwen in Tinallinge Jannes Meertens en Martjen Douwes. Ziij zijn de oudst bekende voorouders van wat later de familie van der Kooi zou worden. Martje trouwt later opnieuw met Claas Clasen. Hieruit wordt duidelijk dat Jannes Meertens is overleden voor 1728. Uit het eerste huwelijk komen drie kinderen voort t.w. Jannis, Douwe en Lijsabeth. Uit het tweede huwelijk wordt ook een dochter geboren met ook de naam Lijsabeth. Mogelijk dat Lijsabeth uit het eerste huwelijk dan al is overleden.

kerk TinallingeHet kerkgebouw in Tinalling werd omstreeks 1280 gebouwd. Over het leven in Tinallinge van voor het jaar 1280 is niets bekend. Wel zijn er een aantal berichten over de oudste kerkgeschiedenis van de streek, waar Tinallinge toen onderdeel van was: de Ommelanden. De kerkgeschiedenis van deze streek begint als Karel de Grote in het jaar 785 de opstandige Friezen onderwerpt. De Friezen bewoonden toen het kustgebied langs de Noordzee vanaf het IJ tot Denemarken, dus ook de Ommelanden. In het jaar 787 stelde Karel de Grote de geleerde priester Liudger aan om de godsdienst, die Karel zelf ook aanhing, in de Ommelanden ingang te doen vinden.

De godsdienstige verhalen van Liudger hebben in de Ommelanden gretig gehoor gevonden. De mensen, die onafhankelijk wilden zijn en het gevoel hadden voor vrede en recht, herkenden in de ervaringen en het geloof van het Joodse volk hun verwachtingen en zagen in Jezus van Nazareth een man met een geloofwaardige boodschap voor een nieuwe toekomst. Waarschijnlijk heeft Liudger in de Ommelanden zes kerken gesticht, t.w. Baflo, Leens, Usquert, Loppersum, Farnsum en Oldehove. Ze zijn uitgegroeid tot grote parochies. Tinallinge, toen   nog In Aeldighem (=onvruchtbare grond) heeft lange tijd, misschien wel eeuwen, tot de parochie van Baflo gehoord. Voor wie er eens uitgebreid over wil lezen: M. Bootsman

Douwe uit het eerste huwelijk is degene die, voor zover bekend, voor verdere nakomelingen zorgt. Hij Krijgt samen met zijn vrouw tien kinderen waarvan er ook van meerdere kinderen nakomelingen bekend zijn. Er ontstaat niet alleen de naam "van der Kooi" maar ook andere namen zoals "Kooistra" en "kooima".