donkerbroekthumbDe oorsprong van deze familie Oosterhof ligt voorzover tot nu toe bekend in Donkerbroek in Friesland. Op het plaatje (klikken) is te zien waar dat ligt. Bekend is dat in 1686 Cornelis Roelofs trouwt met Antje Abels. Zij krijgen vier kinderen. Van een van hen zijn nakomelingen bekend.

Donkerbroek maakt deel uit van de gemeente Ooststellingwerf en is zeer oud. Boven staat dat de familie Oosterhof oorsponkelijk uit Donkerbroek komt maar eigenlijk moeten we nog iets precieser zijn. Cornelis Roelofs en zijn vrouw worden vermeld in het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde gemeente van Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha. Letterlijk staat er: "den 7 februari te Oosterwolde getrout Cornelis Roelofs en Antien Abels beide van Donkerbroek".